Kháu Vài Lèng - Bài thuốc gia truyền chữa yếu sinh lý hiệu quả ở Nam

Kháu Vài Lèng – Bài thuốc gia truyền chữa yếu sinh lý hiệu quả ở Nam

850,000

Là bài thuốc gia truyền của người Dao ở Hà Giang. Kháu Vài lèng hỗ trợ chữa yếu sinh lý xuất tinh sớm ở nam. Hơn 10.000 đã sử để chữa yếu sinh lý hiệu quả.

Danh mục: